| eng 
Іван Боберський
| головна | історія життя | історія роду | ми про Боберського | Боберський для нас | посилання | контакт
творча й видавнича діяльність Боберського


Для поліпшення навчально-тренувального процесу І.Боберський активно береться до видавничої справи. Адже підручників для підготовки фахівців фізичного виховання у Львові на той час не було. Власним коштом він опублікував перші підручники гімнастичних вправ, спортивних ігор: "Забави й гри рухові" (1904—1905), "Копаний м’яч" (1906). "Значення руханкових товариств" (1909) та ін. Пізніше, 1913 р., завдяки його ініціативі було видано перший посібник для українського Пласту О.Тисовського.

Він видавав перші спортивні журнали, а згодом й редагував у багатьох журналах статті з питань руханки та спорту. За його редакцією виходили неперіодичне видання "Вісти з Загорожа" (1910-1914) та щомісячний часопис "Січові вісти" (1912-1914).

Як спортивний журналіст Боберський випускав метелики, гасла, картки, діаграми, афіші спортивної тематики.

В Америці за його редакцією вийшли альманахи "Нове поле" (1927), "Прерія" (1928), "Кленовий лист" (1929). В "Новому полі" навіть була опублікована складена ним карта українських поселень у провінціях Канади. Статті професора виходили як в українських періодичних виданнях США і Канади, так одночасно і в львівських часописах ("Діло", "Нова зоря").

Боберським була зібрана велика колекція фотографій, що нині зберігається в Українській бібліотеці його імені у Вінніпезі.Основні видання творів І.Боберського:

* Боберський І. Забави і гри рухові / Зладив І.Боберський. — Львів: Друк. Наук. Т-ва ім.Шевченка. Під зарядом К.Беднарського, 1904—1909. — Ч. 1—4.

* Боберський І. Впоряд. — Львів: Накладом гімнаст. Т-ва "Сокіл" у Львові. Друк. Наук. Т-ва ім.Шевченка, 1909. — 58 с.: іл.

* Боберський І. Українське сокільство (1894—1939). — Львів: "Сокіл-Батько", 1939. — 16 с.

* Боберський І. Значінє рухових товариств // Пропамятна книга Просвіти: Перший український просьвітно-економічний конгрес, уладжений Товариством "Просвіта" в сороклїтє заснованя у Львові в днях 1 і 2 лютого 1909 року / Протоколи і реферати зредагували Іван Брик і Михайло Коцюба. — Львів, 1910. — С. 239—246.

* Наші стрільці в рік по шевченківськім здвизі, 28 червня 1914 / Зладив Іван Боберський. — Відень: Накладом Укр. Боєвої Управи, 1915. — 112 с.: фотогр., карта, ноти. — (Б-ка Укр. Боєвої Управи; Ч.1).
2008 © С.Єрмаков дизайн і редакція: | ulanchenko.com