| укр 
Ivan Bobersky
| home | history of life | history of family | we about Bobersky | Bobersky for us | references | contact
Researches of I.Bobersky's life and heritage


1. Вацеба Оксана, Родак Степан. Ідеолог українського спорту (до 125 річчя від дня народження Івана Боберського) // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту //зб.наук.праць за редакцією проф. Єрмакова С.С. - Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 1998. - №7. - с. 3-4.

[ file Vaceba.doc, 41 Kb ]

2. Вацеба Оксана, Піонер українського тіловиховання - Іван Боберський // Спортивний вісник Придніпров'я. - Дніпропетровськ, 2008. - №3-4. - с. 4-7.

[ file Vaceba2.doc, 268 Kb ]

3. Мелех Роман, Парійчук Іван. Життєвий літопис професора Івана Миколайовича Боберського // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С.С. - Харків-Львів: ХДАДМ (ХХПІ), 2003. - №15. - С.3-14.

[ file Meleh.doc, 96 Kb ]

4. Леоненко Андрій. Внесок творчої діяльності Івана Боберського у розвиток сокільського руху на Україні // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С.С. - Харків-Львів: ХДАДМ (ХХПІ), 2003. - №15. - С.14-18.

[ file Leonenko.doc, 57 Kb ]

5. Боднар Ярослав. Роль Івана Боберського у становленні і розвитку спортивно-гімнастичного руху Галичини // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С.С. - Харків-Львів: ХДАДМ (ХХПІ), 2003. - №15. - С.18-23.

[ file Bodnar.doc, 57 Kb ]

6. Сова Андрій. Роль Івана Боберського у розробці символіки українського товариства "Сокіл-батько" у місті Львові // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С.С. - Харків-Львів: ХДАДМ (ХХПІ), 2003. - №15. - С.23-30.

[ file Sova.doc, 67 Kb ]

7. Старков Валерій. Штрихи до біографій Івана Боберського та Петра і Тараса Франків (з епістолярної спадщини Михайла Грушевського) // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С.С. - Харків-Львів: ХДАДМ (ХХПІ), 2003. - №15. - С.30-34.

[ file Starkov.doc, 59 Kb ]

8. Байцар Юрій, Зубрицький Любомир, Стефанишин Орест, Шевчук Леся. Життєвий шлях та творча спадщина гетьмана українського спорту Івана Боберського // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С.С. - Харків-Львів: ХДАДМ (ХХПІ), 2003. - №15. - С.39-44.

[ file Baitsar.doc, 48 Kb ]

9. Єрмаков С.С. Творча постать Івана Боберського у матеріалах глобальної мережі інтернет // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С.С. - Харків-Львів: ХДАДМ (ХХПІ), 2003. - №15. - С.44-50.

[ file Yermakov.doc, 68 Kb ]

10. Величкович Наталія. Особисте листування Івана Боберського як джерело вивчення його життєвого і творчого шляху / Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С.С. - Харків-Львів: ХДАДМ (ХХПІ), 2003. - №18. - С.3-9.

[ file Velichkovich.doc, 103 Kb ]

11. Янків Ігор. Роль Івана Боберського у розвитку української спортивної термінології //Молода спортивна наука України. Зб.наук.праць. Львів. 1998. - С.79-84.

[ file Yankyv.doc, 43 Kb ]

12. Старков Валерій. Внесок Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України у вивчення творчої спадщини Івана Боберського

[ файл Starkov2.doc, 76 Kb ]

13. Вацеба Оксана. Життєвий та творчий шлях Івана Боберського. Доповідь на урочистій Академії з нагоди відзначення 135-річчя від дня народження Івана Боберського, Львів, актова зала ЛДУФК, 14 листопада 2008 року

[ файл Vaceba3.doc, 56 Kb ]

2008 © S.Yermakov design and edition: | ulanchenko.com